ViewIt

Pobierz prospekt

Opis

Viewit to aplikacja umożliwiająca zdalne zarządzanie i monitorowanie pracy urządzeń automatyki drogowej takich jak: sterowniki sygnalizacji świetlnej, kamery CCTV, stacje meteorologiczne, systemy parkingowe, parkometry. Komunikacja pomiędzy urządzeniami a komputerem centralnym odbywać się może przy pomocy dowolnego medium transmisyjnego, jak np.: komunikacja przy użyciu światłowodów, kabli telekomunikacyjnych, łączności bezprzewodowej GPRS w oparciu o sieć GSM czy radiomodemy. Aplikacja obsługiwana jest zdalnie przy pomocy dowolnej przeglądarki internetowej korzystającej z połączenia internetowego. Takie rozwiązanie umożliwia logowanie i dostęp do danych z dowolnego miejsca. Instalacja oprogramowania możliwa jest zarówno na komputerach klienta w Centrum Sterowania Ruchem jak również korzystanie z serwerów firmy GTS. Klient otrzymuje uprawnienia do zdalnego zarządzania i monitorowania określonych urządzeń. Wszystkie dane pobrane ze sterowników gromadzone są w systemowej bazie danych.

Kluczowe korzyści i funkcje

Charakterystyka systemu

 • ograniczony dostęp do systemu z indywidualnymi loginami i hasłami dla użytkowników oraz kodowanym połączeniem SSL
 • rejestracja wszystkich istotnych zdarzeń (wyłączeń, awarii, błędów, rozwiązanych problemów) z możliwością automatycznego wysłania informacji do użytkownika poprzez SMS bądź e-mail
 • system zdalnych poleceń do sterownika i zmian programów sygnalizacji
 • możliwość pomiarów wybranych elementów z wynikami w formie graficznej
 • dziennik logowania z najważniejszymi danymi nt. systemu
 • podgląd „na żywo" z wybranych videodetektorów
 • pełna diagnostyka komunikacji

Wymagania sprzętowe

Serwer ViewIt (protokół VCI)

 • skalowalność
 • pojemność systemu teoretycznie nieograniczona
 • możliwość skorzystania z serwerów GT Systems bądź samodzielna instalacja

Sterownik rodziny CrossMasterFRQO, VTC99 bądź inny z zaimplementowanym protokołem

 • Karta sieciowa - Ethernet
 • Modemy GRPR, UMTS

Każde urządzenie posiadające zainstalowaną przeglądarkę stron internetowych, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania

Zobacz inne systemy