Organizacja ruchu

Transport, a w nim ruch drogowy, jest zjawiskiem bardzo złożonym. Charakteryzuje się losowością oraz wpływem wielu czynników decydujących o sposobie realizacji podróży przez podróżnych. Przy średniej i dużej sieci drogowej, analiza tras przejazdów podróżnych staje się tradycyjnymi metodami praktycznie niemożliwa. Tym samym opracowanie optymalnej koncepcji rozwoju układu drogowo-ulicznego średniego, czy dużego miasta, bez zastosowania nowoczesnej techniki komputerowej jest niemożliwe. Odpowiednio dobrane i sparametryzowane modele symulacyjne zapisane w programach komputerowych umożliwiają analizy ruchu drogowego na sieciach transportowych. Wyniki modelowania ruchu są punktem wyjścia do sporządzenia analizy kosztów i korzyści.

Modelowanie Ruchu    Projekty Ruchowe