Produkty i usługi

Produkty i usługi

NOWOŚĆ

Poznaj produkty i usługi GT SYSTEMS

Nieustannie rosnąca mobilność przestrzenna człowieka dynamicznie wpływa na natężenie ruchu drogowego, kolejowego czy lotniczego. Bogate doświadczenie naszych inżynierów pozwala na zaproponowanie rozwiązań w zakresie systemów zarządzania ruchem z wykorzystaniem technologii, o których inni pomyślą dopiero jutro. Efektem współpracy działu R&D oraz ośrodków naukowo - akademickich są nowatorskie i innowacyjne produkty, będące połączeniem najnowszej myśli naukowo-technicznej oraz zaawansowanych technologii. Nasze innowacyjne rozwiązania inżynierii zarządzania ruchem umieszczają naszych klientów w elitarnej grupie biznesu, który wyróżnia się wysoką wrażliwością społeczną oraz nieprzeciętną świadomością ekologiczną.

 • W NASZYM PORTFOLIO ZNAJDUJĄ SIĘ:

 • sterowniki ruchu drogowego
 • sygnalizacje świetlne oraz urządzenia zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • realizacja projektów Inteligentnych Systemów Transportowych
 • scentralizowany system monitoringu pracy urządzeń ruchu drogowego i sygnalizacji świetlnych
 • zintegrowany system zarządzania ruchem
 • usługi utrzymania i konserwacji urządzeń sygnalizacji świetlnych
 • usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego (programowanie sterowników, projekty ruchowe i elektryczne)
 • doradztwo i koncepcje zintegrowanych systemów transportu
 • stacje detektorowe i meteo

CrossMaster VTC –
sterownik ruchu drogowego

 • niezawodność pracy
 • efektywność zarządzania procesami sygnalizacji świetlnej
 • integralność danych
 • bezpieczeństwo teleinformatyczne

Viewlt –
system monitorowania pracy urządzeń ruchu drogowego i sygnalizacji świetlnych

 • pełny obraz zarządzanego obszaru sieci drogowej dostępny w czasie rzeczywistym, odwzorowujący dynamikę ruchu
 • efektywne wspomaganie decyzji Inżyniera Ruchu w procesie zarządzania ruchem drogowym
 • integracja danych płynących ze źródeł alfanumerycznych, obrazowych i tekstowych
 • łatwość dostępu do aplikacji webowej z poziomu urządzeń mobilnych
 • W PEŁNI KOMPLEKSOWE WSPARCIE

 • projekty sygnalizacji świetlnej w pełnym zakresie (sterownie stałoczasowe, akomodacja, koordynacje statyczne i dynamiczne ciągów komunikacyjnych)
 • projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze organizacji ruchu drogowego
 • mikroskopowe symulacje ruchu drogowego - koncepcje i projekty sterowania ruchem ulicznym przy wykorzystaniu programów symulacyjnych Vissim, Visum firmy PTV oraz VisVAP
 • kalibracja programów sygnalizacji świetlnych
 • analiza efektywności rozwiązań organizacji ruchu drogowego
 • obliczenia przepustowości
 • pomiary i badania ruchu
 • optymalizacje algorytmów sterowania z uwzględnieniem uprzywilejowania transportu zbiorowego
 • modelowanie przepływów pojazdów dla pojedynczych skrzyżowań , arterii, wyodrębnionych obszarów w różnych przedziałach czasowych z wykorzystaniem szerokiego zakresu algorytmów od stałoczasowych do w pełni acyklicznych